Kocaeli Üniversitesi

Gemi Makineleri İşletme Programı

Gemi Makineleri Programı, 1995 yılından beri öğrenci almaktadır. Gemi Makineleri, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan Makine sınıfı personelinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu programa, MEB-YÖK programı kapsamında ve sayısal puan ile öğrenci alınmaktadır. Ders içerikleri Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesine ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 1 Yıl İngilizce hazırlık (isteğe bağlı) ve iki yıl gemi makineleri eğitimi uygulanmaktadır. Gemi Makineleri programından mezun olmak için bir ay (okul stajı) yapmak zorunludur. Bu staj okulun belirlediği yerlerde yapılır. Mezun olan öğrencilere “Gemi Makineleri Teknikeri” diploması verilir.

Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa başvurabilmek  için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; T.C. vatandaşı olmak:  22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez) Erkek adaylarda 1,65  m, kız adaylarda 1,60 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan ağırlıkta olmak, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yetki verdiği özel ve kamu kurum ve kuruluş hastanelerinden Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi  almak ((www.hssgm.gov.tr) adresinden gerekli bilgi alınabilir); dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Laboratuar ve Donanımlar      
  

Gemi Makineleri Laboratuarları
Soğutma ve İklimlendirme Laboratuarı
Atölye
Elektroteknik Laboratuarı
Teknik Resim ve Tasarım Laboratuarı
Yangın Eğitim Merkezi

 

 


© Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Gazanfer Bilge Cad., Dereköy 41500 - Karamürsel / Kocaeli
Tel: +90 (262) 454 34 51 - 52, Belgegeçer: +90 (262) 454 19 26