Kocaeli Üniversitesi

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Deniz Ulaştırma ve İşletme, 1995 yılından beri öğrenci almaktadır. Deniz Ulaştırma ve İşletme, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan güverte sınıfı personelinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu programa, MEB-YÖK programı kapsamında ve sayısal puan ile öğrenci alınmaktadır. Ders içerikleri Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesine ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 1 Yıl İngilizce hazırlık (isteğe bağlı) ve iki yıl deniz ulaştırma işletme eğitimi uygulanmaktadır. Deniz Ulaştırma İşletme programından mezun olmak için bir ay (okul stajı) yapmak zorunludur. Bu staj okulun belirlediği yerlerde yapılır. Mezun olan öğrencilere “Deniz Ulaştırma ve İşletme” diploması verilir.

Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa başvurabilmek  için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; T.C. vatandaşı olmak:  22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez) Erkek adaylarda 1,65  m, kız adaylarda 1,60 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan ağırlıkta olmak, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yetki verdiği özel ve kamu kurum ve kuruluş hastanelerinden Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi  almak ((www.hssgm.gov.tr) adresinden gerekli bilgi alınabilir); dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Laboratuar ve Donanımlar        

-Gemi Köprüüstü Simülatörü
-Denizde Haberleşme (GMDSS) Simülatörü ,
-Yangın Eğitim Merkezi
-Seyir Laboratuvarı
-Gemicilik Laboratuvarı
-Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi Laboratuvarı
-İlkyardım Laboratuvarı

 

 


© Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Gazanfer Bilge Cad., Dereköy 41500 - Karamürsel / Kocaeli
Tel: +90 (262) 454 34 51 - 52, Belgegeçer: +90 (262) 454 19 26